32. Veterinærdekningen i Norge

I denne episoden har Rasmus og Oda fått besøk i studio av veterinærene Jorid Lybæk og Lill Frostad. De snakker om årsakene til dårligere veterinærdekning mange steder og hva som kan gjøres.

Bilde av alle som var med i Genopodden-studio: Jorid Lybæk, Rasmus Lang-Ree, Oda Christensen og Lill Frostad.
I Genopodden sitt studio. F.v. Jorid Lybæk, Rasmus Lang-Ree, Oda Christensen og Lill Frostad.

Det er et økende problem i mange kommuner å ha nok veterinærer til en velfungerende vakt. Noen steder kan det være problem å få tak i veterinær til behandling av et sjukt dyr innenfor vanlig kontortid. Vi snakker litt om årsaker til at det har blitt slik og hva som kan gjøres. 

En prat med erfarne veterinærer

Her i studio har Rasmus og Oda fått besøk av Jorid Lybæk og Lill Frostad. Jorid er veterinær med mange år i stordyrpraksis og som nå jobber som veterinær i Geno. Lill er også veterinær, med dagpraksis i Nannestad kommune.

I denne episoden snakker vi om hvordan situasjonen med veterinærdekning er, og hva som kan være årsakene til situasjonen med manglende veterinærer på vakt. Hvordan er rekrutteringen til veterinæryrket, og hvordan er interessen for stordyrpraksis?

Hva er veterinærvaktordningen, hvordan er den organisert og ikke minst; hvem har ansvaret? Nesten 70 prosent av inseminasjonene blir gjort ved veterinær. Hvordan kan dette bidra til en løsning, og hvilke vurderinger gjøres fra Geno når det gjelder eierinseminører?

Betraktninger fra en melkeprodusent

Oda har også tatt en prat med mjølkeprodusent Tore Kaldahl på Namdalseid. Han har gjort seg noen gode betraktninger fra sitt ståsted som produsent.

Hør episoden her: