Hold og holdvurdering for NRF

Lesetid: ca 2 min

Det anbefales at både kviger og kyr holdvurderes om lag en gang per måned.

Anbefalinger for NRF:

  • Holdpoeng 3,25–3,75 ved kalving avhengig av individ og produksjonsstrategi. For enkelte høytytende individer og besetninger med høy ytelse kan en nok tillate holdpoeng omkring 4 ved kalving.
  • Holdtapet etter kalving bør begrenses til 0,5- 0,75 poeng.
  • Tap av hold bør være avsluttet 4–6 (8) uker etter kalving.
  • Forsiktig økning av holdet fra 3 måneder og fram til avsining.
  • Stabilt hold på 3,25–3,75 (4) i sintida.

Fôring etter hold

For å unngå feite dyr ved kalving må en starte planlegginga og fôrstyringa allerede tre måneder etter kalving. Det er for sent å forsøke å tilpasse holdet i sintida!

Den praktiske gjennomføringen av fôringa krever nøye planlegging og noe merarbeid. Omplassering/gruppering av dyr på båsfjøset er ofte nødvendig for å kunne fôre nykalva kyr etter appetitt, samtidig som en del dyr ute i laktasjonen og kviger trenger restriktiv grovfôrtildeling.

Det kan også være aktuelt å fôre slike dyregrupper med mindre energirikt grovfôr for å unngå fedme. I løsdrift kan dette gjøres ved å gruppere sinkyr i egen avdeling. Grupperinger utover dette er ønskelig, men vanligvis ikke praktisk mulig.

I altfor mange besetninger er en ikke påpasselig nok med å redusere kraftfôrmengden fra 3 måneder etter kalving. Husk at nå er grovfôropptaket på topp og det trengs en mindre andel kraftfôr for å opprettholde normfôring i samsvar med en mer eller mindre avtakende ytelse. I tillegg til at en unngår feite kyr fram mot kalving, kan en spare tusenvis av kroner i kraftfôrutgifter. Forutseningen er at grovfôrkvaliteten er god.

Ikke glem kvigene!

Undersøkelser viser at ikke-omløpsprosent på kvigene er best når dyra har et hold på 3–4 ved første inseminasjon. I tida fra inseminasjon til kalving er det ekstra viktig å styre holdet på kvigene slik at førstekalverne får den starten de fortjener – og trenger!

Holdplansje

Holdplansjen (holdvurderingsskjema for NRF-kyr) er helt nødvendig ved praktisk gjennomføring av holdvurdering. Metoden som illustreres i plansjen har en skala fra holdpoeng 1–5, der hvert poeng er inndelt i 0,25.

Ved hjelp av bilder, figurer og tekst kan kuas holdpoeng bestemmes. Når kyr og kviger er vurdert, må registreringene rapporteres til Husdyrkontrollen for senere å kunne lastes ned i programmet. 

Last ned og skriv ut holdplansjen her (side 2: Diagram for holdvurdering).

Holdvurdering av NRF-kyr – opplæringsvideoer

Vi har laget en serie med instruksjonsvideoer for holdvurdering. Disse ligger samlet i en spilleliste på YouTube. 

Introduksjon

 

Fruktbarhet i fjøset

Boka «Fruktbarhet i fjøset» er først og fremst skrevet for produsenter og alle som har sitt arbeid i fjøset.

01633_Fruktbarhet_i_fj_set.jpg

Boka går grundig gjennom relevante tema som brunst, brunstkontroll, inseminering og drektighet. I tillegg tar den for seg fruktbarhetsproblemer og  forebygging og hjelpemidler og verktøy.

Boka  er skrevet av Per Gillund, fagsjef reproduksjon i Geno, Arne Ola Refsdal, tidl. forsker og rådgiver på fruktbarhet og helse i Geno og Knut Karlberg, professor i husdyrreproduksjon ved Norges veterinærhøgskole.