Fruktbarhetsproblemer

Det er flere årsaker til fruktbarhetsproblemer hos kviger og kyr. De vanligst forekommende er brunstmangel, eggstokkcyster, symptomløs omløping, tilbakeholdt etterbyrd og børbetennelse. Hos kviger skal en i tillegg være oppmerksom på misdannelser i kjønnsorganene.