Fra 1. juni er det lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Hvorfor aktivitetsmåler?

Lesetid: ca 2 min

Aktivitetsmåler er en lønnsom investering for de fleste. En finner flere brunster enn ved visuell brunstkontroll, også svake og stille brunster. I tillegg styrker man helseovervåkningen i besetningen.

For mange er god brunstkontroll den aller viktigste fordelen ved aktivitetsmåling.

Med aktivitetsmåler finner du som regel flere brunster enn ved visuell brunstkontroll, også svake og stille brunster. Slik blir det lettere å avdekke brunster og bestemme riktig inseminasjonstidspunkt, og du sparer både tid og penger

Betydelig årlig gevinst ved å heve FS-tallet

FS-tallet er en indeks som gir et samlet bilde av fruktbarheten i en besetning. Greier du å heve FS-tallet ved hjelp av aktivitetsmåling, slik mange gjør, vil aktivitetsmåling være en meget god investering.

Solid helsefunksjon betyr penger spart og bedre dyrevelferd

Med SenseHub aktivitetsmåler får du i tillegg med en innholdsrik helsefunksjon, som hjelper deg å raskt oppdage helseutfordringer. 

Oppdag helseutfordringer raskt

Ved hjelp av SenseHubs helsefunksjon kan eksempelvis mastitt og melkefeber oppdages på et tidlig tidspunkt. Dette kan gi god økonomisk effekt ved å bidra til forebygging og eventuell tidlig behandling.

God fruktbarhet øker lønnsomheten

De fleste mjølkeprodusenter har som mål å få én kalv i året per ku, et gjennomsnittlig kalvingsintervall på ca. 12 måneder. Det er god økonomi i god fruktbarhet og tapene kan bli ganske store dersom fruktbarheten svikter.

Dårlig fruktbarhet fører til:

  • Mer utsjalting og store rekrutteringskostnader. Bonden kan bli overstyrt med hensyn til utrangering. En risikerer å måtte beholde dårlige dyr fordi en er tvunget til å sjalte ut gode dyr fordi de ikke tar kalv.
  • Mindre melk og færre spedkalver per ku ved lange kalvingsintervaller
  • Flere inseminasjoner ved mye omløp
  • Mer frustrasjon og ekstra arbeid

Forsinket innkalvingsalder medfører:

  • Større fôrings-/oppdrettskostnader
  • Tapte mjølkeinntekter, kviga kommer senere i produksjon
  • Større plassbehov, plassen kunne kanskje vært utnyttet mer effektivt
  • Merarbeid

Kalv i kua gir penger i pungen

Tap/gevinst vil variere en del fra besetning til besetning på grunn av ulike forutsetninger, driftsforhold, ytelse etc. Men uansett er det mye penger å hente ved forbedring av fruktbarheten. I besetninger med middels eller god fruktbarhet må en også være på vakt for å opprettholde status. Fallhøyden kan være stor og kostbar.

Aktivitetsmåler vil i de aller fleste besetninger bidra til bedre kontroll på helse og fruktbarhet. Graden av lønnsomheten i investeringen vil naturligvis være avhengig av  forbedringspotensialet i den enkelte besetningen.