1. juni ble det innført lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Nytt fra styret januar 2022

Lesetid: ca 0 min

Styret hadde siste styremøte 20. januar 2022.

I videoen over snakker styreleder Vegard Smenes om hva som ble gjennomgått i styremøte 20.januar.

Styret fikk innsikt i de foreløpige resultatene for Geno økonomisk for 2021, som viser et underskudd på -9,1 millioner kroner. Det ble lagt fram forslag til ny embryostrategi, som også går ut på høring til Geno-utvalgene. Videre fikk styret orientering om arbeidet rundt jurkvalitet på NRF, diskutert hvordan man kan få en mer aktiv eierorganisasjon og startet på innspill til jordbruksforhandlingene.