Nytt fra styret august 2022

Lesetid: ca 0 min

Som vanlig ble det avholdt Teams-møte med styreleder Vegard Smenes i etterkant av styremøtet i slutten av august. Her kan du se opptak av møtet.

I møtet kom det først en oppklaring rundt årets høstmøter. Møtene blir digitale og ikke fysiske som det ble sagt i forrige møte. Dette er på grunn av den økonomiske situasjonen. I løpet av høsten skal det sendes ut en spørreundersøkelse til alle medlemmer om medlemsorganisasjonen og veien framover.

Videre snakket Vegard om økonomi, eventuelt framtidig salg av Cryogenetics og nye investorer til Spermvital. Styret og administrasjonen jobber også for å øke Genos del av omsetningsmidlene.

Videre investerer også Geno 90 millioner kroner i nytt oksefjøs på Store Ree. Dette for å sørge for enkeltbinger til alle oksene og for en bedre og mer stabil produksjon.

Videre i det innspilte møtet er det en runde med spørsmål og svar.