Fra 1. juni er det lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Tidenes yngste styreleder i Geno

Lesetid: ca 2 min

Vegard Nils Smenes har blitt valgt som tidenes yngste styreleder i Geno. Anne Margrethe Solheim Stormo er gjenvalgt som nestleder.

Avtroppende styreleder Jan Ole Mellby, adm.dir. Kristin Malonæs og ny styreleder Vegard Smenes
Avtroppende styreleder Jan Ole Mellby, adm.dir. Kristin Malonæs og ny styreleder Vegard Smenes.

Det var også en god debatt på årsberetning og regnskap, som fungerte ryddig og greit også digitalt, godt ledet av årsmøtets møteleder Nina Engelbrektson.

Ny styreleder i Geno

Vegard Nils Smenes (34 år), fra Averøy i Møre og Romsdal, har blitt valgt som tidenes yngste styreleder i Geno. Anne Margrethe Solheim Stormo, fra Reipå i Nordland, er gjenvalgt som nestleder.

Vegard Nils Smenes ble første gang valgt inn i styret i Geno i 2020. Han har også erfaring fra styreverv i lokalt Bondelag og fylkesbondelag. Han har vært produsentlagsleder siden 2015, rådsmedlem i Tine SA fra 2019. Han har også deltatt på blant annet Kurs i landbrukspolitikk, Bli med og Ta grep i regi av Norsk Landbrukssamvirke.

Se Video med hilsen fra Genos nye styreleder Vegard Smenes her:

Spennende valg av styrerepresentanter

Det ble stor utskifting i Geno sitt styre i år.

Fra område øst har Gunn Randi Finstad, fra Rendalen i Innlandet, kommet inn som nytt styremedlem øst.

Det ble holdt supplerende valg for midt i og med at Vegard Smenes, som var sittende styremedlem fra midt, ble innstilt som styreleder. Her ble Oddvar Mikkelsen innstilt fra valgkomiteen. I tillegg kom det inn benkeforslag på Ola Kvendset. Da første votering førte til stemmelikhet mellom kandidatene, måtte det kjøres en ekstra votering uten mulighet for blanke stemmer.  Det var til slutt Oddvar Mikkelsen, fra Kvanne i Møre og Romsdal, som ble valgt med 21 mot 18 stemmer.

Ole Magnar Undheim, fra Brusand i Rogaland, er gjenvalgt fra område sørvest.

Alle styremedlemmer er valgt for to år, bortsett fra Oddvar Mikkelsen som er valgt for ett år. Styreleder og nestleder til styret er på valg hvert år.

Årsmøtets møteleder og varamøteleder

Kari-Lise Breivik fra Melsomvik i Vestfold og Telemark er valgt som ny årsmøtets møteleder. Knut Harald Bergum fra Skrautvål på Innlandet er gjenvalgt som varamøteleder.

Øvrige valg

Resten av valgene under årsmøtet ble vedtatt i henhold til valgkomiteens innstilling som du finner her.  

Ansattvalgte styremedlemmer Jon Helge Sandal og Anne Guro Larsgard har også blitt gjenvalgt i eget valg blant ansatte.

Du kan se video av avtroppende styreleder Jan Ole Mellbys tale, samt resten av talene fra Genos årsmøte nedenfor