1. juni ble det innført lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 23.59, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Landsvinnere melkeproduksjon 2022 – Storsteigen VGS

Lesetid: ca 2 min

Årets landsvinnere på melkeproduksjon er Mari Brevad Lien, Jens Erik Volden, Sivert Husom og Petter Godtland Røe fra Storsteigen videregående skole.

Bilde av Landsvinnerne på melkeproduksjon sammen med kontaktlærer og en kalv.
Fra venstre: Mari Brevad Lien, Jens Erik Volden, (Lærer) Lars Terje Nyhus og Sivert Husom. Petter Godtland Røe var syk da bildet ble tatt. Foto: Storsteigen VGS

Husdyrtreffoppgaven innen melkeproduksjon hadde i år en praktisk oppgave med søkelys på kalvetilvekst. Videre ble elevene utfordret med å analysere et årsoppgjør fra Kukontrollen, de måtte besvare spørsmål som gikk på avl i egen besetning, og til slutt den tradisjonelle oppgaven med refleksjon rundt landbrukssamvirkets rolle.

Elevene fra samtlige skoler har i år gjort en solid innsats med å måle og registrere tilvekst hos kalv i selvvalgte besetninger. At så mange har gjort seg kjent med arbeidsmetoden TINE Rådgivning benytter for bedre å få oversikt over vektutviklingen hos kalver er svært gledelig. Oppgaven ser ut til å ha engasjert mange, og mange kvalifiserte til en topp-plassering på kalveoppgaven.

Beste besvarelse på melkeproduksjon

Vi fikk i år inn 13 besvarelser på melkeproduksjon som var med i kampen om å bli landsvinner. Det var tre oppgaver som lå ganske tett i toppsjiktet, men det ble til slutt Mari Brevad Lien, Jens Erik Volden, Sivert Husom og Petter Godtland Røe fra Storsteigen videregående skole som stakk av med seieren.

Vinnerbesvarelsen utmerket seg med gode økonomiske beregninger omkring kostnadene med tap av kalv, noe som ga besvarelsen et ekstra løft. Her var både tapte inntekter og utgifter til framfôring av to-års gamle kviger trukket inn i regnestykket.  I analysen av årsoppgjøret la vi vekt på at elevene har sett de store linjene og vurderer resultatene fra Kukontrollen sett i lys av gårdens ressursgrunnlag og fjøsrutiner.

Husdyrtreff engasjerer

Kontaktlærer Lars Terje Nyhus forteller at elevene så mer og mer helhet og sammenhenger etter hvert som de kom lenger inn i oppgaveskrivingen. Interessen ble spesielt stor da det viste seg at kalvene de målte, som tilsynelatende så fine ut, hadde dårligere tilvekst enn forventet.  Dette skapte stort engasjement og motivasjon til å finne forbedringer. Da så de nytten av dokumentasjon og bruk av gode rådgivningsverktøy.

De har ellers forstått betydningen av å ha et godt nettverk. Informasjon til diskusjon, priser, ideer med mer, ble hentet i og utenfor skolen. Prosessarbeid og nettverksbygging er viktig læring.

Etter at oppgavene ble levert hadde klassen plenumspresentasjon og diskusjon. Elevene var både kritiske og konstruktive til hverandres oppgaver. Jeg synes husdyrtreff har vært en interessant og nyttig oppgave å gå gjennom for alle sammen, avslutter Lars Terje Nyhus.

Om husdyrtreff 2022

«Husdyrtreff» er en tevling laget for landbruksskoler i hele landet. De konkurrerer om å levere den beste besvarelsen på oppgaver om melkeproduksjon, svineproduksjon, saueproduksjon, storfekjøttproduksjon og fjørfeproduksjon. Husdyrtreff ble første gang arrangert i 1981/82.

Gjennom Husdyrtreff får Landbruksskolene tilbud om oppgaver, fagstoff og fagforedrag fra Husdyrtreff-organisasjonene. 

14 skoler og om lag 200 elever var påmeldt på årets husdyrtreff-tevling. De beste oppgavesvarene blir sendt inn til evaluering og vinnerkåring. 15 av besvarelsene var på melkeproduksjon (2 av disse fra voksenagronomer), 9 på storfekjøttproduksjon, 11 på saueproduksjon (3 av disse fra voksenagronom), 5 på fjørfeproduksjon og 4 på svineproduksjon.

Vi gratulerer de flinke vinnerne av årets Husdyrtreff! Da spesielt Øksnevad Videregående Skole på Kleppe som har årets landsvinner på sau, Tomb Videregående Skole i Råde som har årets landsvinnere på både svineproduksjon og storfekjøttproduksjon, Storsteigen videregående skole i Alvdal som har årets landsvinnere på melkeproduksjon og Jønsberg videregående skole som har årets landsvinner på fjørfeproduksjon! I tillegg ønsker vi å gratulere Tana videregående skole med årets beste oppgave levert innenfor voksenagronomklassen.