1. juni ble det innført lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Geno omstiller for å møte veksten internasjonalt

Lesetid: ca 3 min

Geno står nå ovenfor et vesentlig skifte, ved at vi i 2022 kommer til å selge mer internasjonalt enn vi gjør til det norske markedet. Det stiller andre krav til oss som organisasjon.

Bilde av skiltet nederst i aleen opp til Store Ree
1. mars i år startet vi med tre skift i produksjonen på kjønnsseparerings-laboratoriet for å møte veksten i etterspørselen.

Geno har eksportert NRF internasjonalt i over 25 år, og norsk genetikk er i dag representert i alle fire verdenshjørner. Vi ser en klar dreining i etterspørselen fra konvensjonell til kjønnsseparert sæd (REDX). I Geno er vi leveransedyktige på begge teknologier, og 1. mars i år startet vi med tre skift i produksjonen på kjønnsseparerings-laboratoriet for å møte veksten i etterspørselen.

Vesentlig skifte

Som selskap står vi nå overfor et vesentlig skifte, ved at vi i 2022 kommer til å selge mer genetikk internasjonalt enn vi gjør til det norske markedet. Målsettingen med vekst ute er å sikre videre finansiering til vårt forsknings- og utviklingsarbeid, slik at vi fortsatt er den prefererte leverandøren til norske melkeprodusenter, i tillegg til å være attraktive for bønder internasjonalt. I mai har vi gjort vår største enkeltsending av NRF-genetikk til USA noensinne. Styret i Geno har allerede besluttet å øke kapasiteten på REDX-laboratoriet.

Geno omstiller for å møte fremtiden

Vekst internasjonalt stiller andre krav til oss som organisasjon, og vi har lagt en strategi for hvordan vi skal lykkes i denne omstillingen. Sentralt for oss er å lykkes med produksjon av genetikk de ulike markedene ønsker, og ha tilstedeværelse «på bakken» i de viktigste markedene. Det handler også om å betydelig øke bruken av teknologi gjennom hele verdikjeden for å levere gode kundeopplevelser og kunne drifte effektivt. I Geno opplever vi økte kostnader på viktige innsatsfaktorer i vår produksjon.

Sammen med de ansatte har vi jobbet med tiltak for å kunne vri ressurser over på prioriterte områder og ta ned våre kostnader på andre områder, et arbeid som vil fortsette fremover. Omstillingsprosessen i Geno SA har resultert i endringer i form av nedbemanning på noen områder, noen endringer i avdelinger og et fokus på hvordan vi som organisasjon skal være rustet for fremtidens utfordringer.

Geno justerer prisene per 1. juli

– Geno SA har, som så mange andre bedrifter, utfordringer med høyere kostnader knyttet til produksjon. Tiltak for å styrke vår konkurransekraft vil fortsette fremover i tråd med ovennevnte, og ekstra gledelig er det at vi opplever en sterk vekst i etterspørselen internasjonalt, kommenterer administrerende direktør Kristin Malonæs.

Vi ser imidlertid at vi nå har behov for å gjøre justeringer på våre priser. Fra 1. juli justeres prisen på Geno-produsert sæd opp mot 25 kr per dose.  I tillegg øker honoraret for inseminering med 20 kr.

Prisjusteringen på sæddoser gjelder konvensjonell sæd fra melkeraser med unntak av Sidet Trønderfe og Nordlandsfe og Telemarksku.

Prisen på REDX og kjønnsseparert sæd fra Holstein vil holdes uendret.

Forskning og utvikling helt avgjørende

Geno investerer tungt i forskningsprosjekter som skal bidra til avlsfremgang. Skal vi være relevante i vår bransje må vi spille i toppdivisjonen. Gjennom vår embryosatsing kombinerer vi den beste oksegenetikken med egg fra de beste kvigene. Dette krever store ressurser, men er også det som gir raskest avlsfremgang. Alt vi gjør for å bidra til en enda mer bærekraftig matproduksjon står i sentrum for vårt arbeid.

Akkurat nå rigger vi fôreffektivitetsprosjektet i 15 besetninger i Norge. Målet er å avle frem ei enda mer fôreffektiv ku for å møte behovet for bedre utnyttelse av fôrressurser, i tillegg til stryket lønnsomhet for bonden.