1. juni ble det innført lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Geno er til stede på Arendalsuka

Lesetid: ca 2 min

Geno deltar denne uka på Arendalsuka. For Geno er det viktig at vi bidrar og kommer frem med vårt budskap om det vi jobber med.

Bilde av Kristin Malonæs på beite med en ku i bakgrunnen.
Adm.dir. Kristin Malonæs er med og representerer Geno under Arendalsuka 2022. Foto: Turi Nordengen

Denne uka samles næringsliv, det offentlige og politikere i Arendal for å sette lys på og drøfte viktige grep for videre utvikling av Norge fremover. Arendalsuka er en arena hvor vi kommer frem med vårt budskap om det Geno jobber med og ikke minst; hvilke rammevilkår vi er avhengig av fremover.

Vi er tilstede og bidrar på følgende arrangementer: 

NCE Heidner Biotech sitt arrangement - Landslaget for AgriFoodTech 

Det globale agrifoodtech-markedet er anslått en verdi på en halv billiard kroner i 2027. Norske bedrifter innen agrifoodtech sitter på unik teknologi som vil gjøre verdens matproduksjon mer lønnsom og bærekraftig. På Arendalsuka skal det norske agrifoodtech-landslaget presenteres for første gang. Geno summerer det hele opp med hva som skal til for at vi skal lykkes med vekst fremover.

Landslaget for AgriFoodTech - Arendalsuka

Kan man redusere metanutslipp i landbruket?

Onsdag 17. august inviterer Nortura til en dag med debatt og dialog omkring bærekraftig landbruk og matproduksjon på Arendalsuka.

Et av temaene i Norturas program er å diskutere løsninger knyttet til utslipp av metan. Drøvtyggerne står for over halvparten av klimagassutslippene i landbruket, og metangass er her den viktigste klimagassen. Reduserte utslipp av metan vil gi en rask effekt i forhold til global oppvarming, samtidig som det vil gjøre oss mindre avhengige av negative utslipp i fremtiden. Hvordan kan man kutte utslipp fra levende dyr? Det vil diskuteres tiltak og løsningene for hvordan vi kan redusere metanutslipp i landbruket. Sverre Lang-Ree fra Geno er med i panelet.

Se Norturas program for dagen her

NHO sitt arrangement - Norge som eksportnasjon i en urolig tid

Næringslivet står ovenfor en urolig tid internasjonalt. Hvordan påvirker økt risiko bedriftene, og hvordan går det egentlig med Norge som eksportnasjon i en urolig tid? Norge er en liten økonomi i et lite hjørne av verden og er avhengige av eksport. Det er et mål å øke eksporten fra norske bedrifter. I Europa og globalt ligger det nå store muligheter, blant annet knyttet til det grønne skiftet. Stans i handelssystemet og forstyrrelser i verdikjedene betyr økt usikkerhet og uforutsigbarhet for bedriftene. Desto viktigere blir det at vi omfavner våre tryggeste handelspartnere og EØS-avtalen, som sikrer forutsigbarhet og trygghet for våre bedrifter. Geno bidrar med våre innspill på hva som skal til for at vi skal lykkes i en krevende tid.

Norge som eksportnasjon i en urolig tid - Arendalsuka