1. juni ble det innført lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 23.59, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Østlandsk Rødkolle

Oksene 44013 Power, 44033 Pomba og 44034 Maskot Jr av Skretteberg distribueres på sædruta og kan bestilles hos din inseminør.

 • Kollet
  Far: 44029 Maskot
  Morfar: 44022 Festus
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 44027 Kvikk Av Ruud
  Morfar: 6753 3 Bjørnstad
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 06772 Vallenius
  Morfar: 44015 Ludde
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 44588 Gullik
  Morfar: 00000 44008 Bostan
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 44579 Gardsokse
  Morfar: 00000
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 44580 Gardsokse
  Morfar: 00000 44551 Skretteberg
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 06761 Kalnes
  Morfar: 06772 Vallenius
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 44559
  Morfar: 06753 Bjørnstad
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 44557
  Morfar: 44533
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 44546
  Morfar: 44007 Svenskeruud
 • Kollet
  Far: 06768 Ullvar
  Morfar: 44008 Bostan
 • Kollet
  Far: 44015 Ludde
  Morfar: 44525 Eina
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 06771 Østby
  Morfar: 06773 Brynjar
 • Kollet
  Far: 44010 Vollan
  Morfar: 44008 Bostan
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 44009 Pontus
  Morfar: 44002 Rosetten
 • Kollet
  Far: 44527
  Morfar: 44525 Eina
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 06769 Ludvig
  Morfar: 06773 Brynjar
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 44007 Svenskeruud
  Morfar: 6773 Brynjar
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 44008 Bostan
  Morfar: 44001 Larsbråten
 • Kollet
  Far: 44517 Martin Eirik (0026)
  Morfar: 44506 Lone 0006
 • Kollet
  Far: 44000 Borgvin
  Morfar: 06762 Nestor 8
 • Kollet
  Far: 44006 Ruud
  Morfar: 6756 Rognerud
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 44004 Andreas
  Morfar: 06772 Vallenius
 • Kollet
  Far: 44003 Stensjø
  Morfar: 06766 Kalnestor
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 44513 Prikken 0083
  Morfar: 44504 Rulle
 • Kollet
  Far: 06769 Ludvig
  Morfar: 06763 Valle
 • Kollet
  Far: 06768 Ullvar
  Morfar: 06752 2 Bjørnstad
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 06752 2 Bjørnstad
  Morfar: 06753 3 Bjørnstad
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: Skeidar
  Morfar: 06760 Ribe
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 6758 Myrer
  Morfar: 6755 Myrer
 • Kollet
  Far: 6766 Kalnestor
  Morfar: 6758 Myrer
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 06760 Ribe
  Morfar: 06761 Kalnes
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 6761 Kalnes
  Morfar: 6753 Bjørnstad 3
 • Kollet
  Far: 06762 Nestor 8
  Morfar: 06752 2 Bjørnstad
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 06763 Valle
  Morfar: 06754 4 Kronilen
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 06762 Nestor 8
  Morfar:
 • Kollet
  Far: 06751 1 Eng (Lund)
  Morfar: 06753 3 Bjørnstad
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 06752 2 Bjørnstad
  Morfar: 06754 4 Kronilen
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far:
  Morfar:
 • Kollet
  Far: 06754 4 Kronilen
  Morfar: Kronilen 2
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 06754 4 Kronilen
  Morfar:
 • Kollet
  Far: 06751 1 Eng (Lund)
  Morfar: Kronilen 2
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far:
  Morfar:
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far:
  Morfar:
  Vanlig sæd