Nettbutikk

NRF-okser oppdatert med nye verdier: 05.12.2023

Østlandsk Rødkolle

Oksene 6771 Østby, 44009 Pontus og 44021 Sloken er tilgjengelig på sædruta og kan bestilles hos din inseminør.

 • Kollet
  Far: 06772 Vallenius
  Morfar: 44015 Ludde
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 44588 Gullik
  Morfar: 00000 44008 Bostan
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 44579 Gardsokse
  Morfar: 00000
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 44580 Gardsokse
  Morfar: 00000 44551 Skretteberg
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 06761 Kalnes
  Morfar: 06772 Vallenius
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 44559
  Morfar: 06753 Bjørnstad
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 44557
  Morfar: 44533
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 44546
  Morfar: 44007 Svenskeruud
 • Kollet
  Far: 06768 Ullvar
  Morfar: 44008 Bostan
  Vanlig sæd
 • Hornet
  Far: 44015 Ludde
  Morfar: 44525 Eina
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 06771 Østby
  Morfar: 06773 Brynjar
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 44010 Vollan
  Morfar: 44008 Bostan
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 44009 Pontus
  Morfar: 44002 Rosetten
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 44527
  Morfar: 44525 Eina
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 06769 Ludvig
  Morfar: 06773 Brynjar
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 44007 Svenskeruud
  Morfar: 06773 Brynjar
 • Kollet
  Far: 44008 Bostan
  Morfar: 44001 Larsbråten
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 44517 Martin Eirik (0026)
  Morfar: 44506 Lone 0006
 • Kollet
  Far: 44000 Borgvin
  Morfar: 06762 Nestor 8
 • Kollet
  Far: 44006 Ruud
  Morfar: 6756 Rognerud
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 44004 Andreas
  Morfar: 06772 Vallenius
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 44003 Stensjø
  Morfar: 06766 Kalnestor
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 44513 Prikken 0083
  Morfar: 44504 Rulle
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 06769 Ludvig
  Morfar: 06763 Valle
 • Kollet
  Far: 06768 Ullvar
  Morfar: 06752 2 Bjørnstad
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 06752 2 Bjørnstad
  Morfar: 06753 3 Bjørnstad
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: Skeidar
  Morfar: 06760 Ribe
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 6758 Myrer
  Morfar: 6755 Myrer
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 6766 Kalnestor
  Morfar: 6758 Myrer
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 06760 Ribe
  Morfar: 06761 Kalnes
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 6761 Kalnes
  Morfar: 6753 Bjørnstad 3
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 06762 Nestor 8
  Morfar: 06752 2 Bjørnstad
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 06763 Valle
  Morfar: 06754 4 Kronilen
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 06762 Nestor 8
  Morfar:
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 06751 1 Eng (Lund)
  Morfar: 06753 3 Bjørnstad
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 06752 2 Bjørnstad
  Morfar: 06754 4 Kronilen
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far:
  Morfar:
 • Kollet
  Far: 06754 4 Kronilen
  Morfar: Kronilen 2
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 06754 4 Kronilen
  Morfar:
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 06751 1 Eng (Lund)
  Morfar: Kronilen 2
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far:
  Morfar:
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far:
  Morfar:
  Vanlig sæd