Nettbutikk

NRF-okser oppdatert med nye verdier: 20.02.2021

11857 Endreberg

24
11857 Endreberg

Produkter

Kommentar:

Bærer av AH1-mutasjonen.

Sterke egenskaper

Melk

Hastighet

Lynne

Kalving

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
127
Kjøtt
102
Hastighet
115
Lekkasje
82
Lynne
116
Fruktbarhet døtre
89
Kalvingsvansker far til kalv
110
Kalvingsvansker far til ku
105
Dødfødsler far til kalv
119
Dødfødsler far til ku
110
Drektighetslengde far til kalv
110
Lang
Kort
Drektighetslengde far til ku
124
Lang
Kort
Jurhelse
104
Andre sykdommer
102
Bein
102
Klauvhelse
96
Jur
108
Kroppsdybde
85
Grunn
Dyp
Krysshøyde
90
Lav
Høy
Kryssretning
103
Vipp
Hellende