Nettbutikk

NRF-okser oppdatert med nye verdier: 14.05.2021

73044 Chicago P av Solnes

73044 Chicago P av Solnes

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
106
Lav
Høy
Vekt 365 dager
107
Lav
Høy
Vekt 200 dager
115
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
81
Lav
Høy
Slaktevekt
102
Lav
Høy
Slakteklasse
110
Lav
Høy
Fettgruppe
112
Høy
Lav