74038 Grom av Grani

74038 Grom av Grani

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
118
Lav
Høy
Vekt 365 dager
101
Lav
Høy
Vekt 200 dager
106
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
81
Lav
Høy
Slaktevekt
101
Lav
Høy
Slakteklasse
96
Lav
Høy
Fettgruppe
104
Høy
Lav