74038 Grom av Grani

Kjøtt Ungokse / Aberdeen Angus

Last ned PDF
74038 Grom av Grani

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
118
Lav
Høy
Vekt 365 dager
99
Lav
Høy
Vekt 200 dager
103
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
83
Lav
Høy
Slaktevekt
100
Lav
Høy
Slakteklasse
95
Lav
Høy
Fettgruppe
105
Høy
Lav