76034 NORUS

106
Download PDF
76034 NORUS

Produkter

Sterke egenskaper

Hastighet

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
107
Lav
Høy
Vekt 365 dager
100
Lav
Høy
Vekt 200 dager
108
Lav
Høy
Slaktevekt
94
Lav
Høy
Slakteklasse
89
Lav
Høy
Fettgruppe
98
Høy
Lav