76044 Casso

76044 Casso

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
100
Lav
Høy
Vekt 365 dager
115
Lav
Høy
Vekt 200 dager
107
Lav
Høy
Slaktevekt
117
Lav
Høy
Slakteklasse
106
Lav
Høy
Fettgruppe
106
Høy
Lav