76056 Bantus

76056 Bantus

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
99
Lav
Høy
Vekt 365 dager
96
Lav
Høy
Vekt 200 dager
94
Lav
Høy
Slaktevekt
96
Lav
Høy
Slakteklasse
94
Lav
Høy
Fettgruppe
109
Høy
Lav