73080 Ilmtal Pp

73080 Ilmtal Pp

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
117
Lav
Høy
Vekt 365 dager
118
Lav
Høy
Vekt 200 dager
119
Lav
Høy
Slaktevekt
111
Lav
Høy
Slakteklasse
115
Lav
Høy
Fettgruppe
101
Høy
Lav