72060 ULYS-MN

72060 ULYS-MN

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
98
Lav
Høy
Vekt 365 dager
108
Lav
Høy
Vekt 200 dager
106
Lav
Høy
Slaktevekt
101
Lav
Høy
Slakteklasse
101
Lav
Høy
Fettgruppe
104
Høy
Lav