72126 Maradona PP

72126 Maradona PP

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
85
Lav
Høy
Vekt 365 dager
88
Lav
Høy
Vekt 200 dager
93
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
101
Lav
Høy
Slaktevekt
78
Lav
Høy
Slakteklasse
91
Lav
Høy
Fettgruppe
78
Høy
Lav