72243 Histone

72243 Histone

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
106
Lav
Høy
Vekt 365 dager
104
Lav
Høy
Vekt 200 dager
114
Lav
Høy
Slaktevekt
103
Lav
Høy
Slakteklasse
109
Lav
Høy
Fettgruppe
108
Høy
Lav