Nettbutikk

NRF-okser oppdatert med nye verdier: 20.02.2021

71069 Square-D Tortuga 953T

71069 Square-D Tortuga 953T

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
92
Lav
Høy
Vekt 365 dager
95
Lav
Høy
Vekt 200 dager
94
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
110
Lav
Høy
Slaktevekt
92
Lav
Høy
Slakteklasse
107
Lav
Høy
Fettgruppe
91
Høy
Lav