70094 Artois

70094 Artois

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
100
Lav
Høy
Vekt 365 dager
114
Lav
Høy
Vekt 200 dager
117
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
76
Lav
Høy
Slaktevekt
108
Lav
Høy
Slakteklasse
108
Lav
Høy
Fettgruppe
117
Høy
Lav