73133 Nixon PP av Ødegården

Kjøttfe / Simmental - Eliteokse

Ny!
Last ned PDF
73133 Nixon PP av Ødegården

Produkter

Kommentar:

Gir lette kalvinsforløp og kan brukes på kviger. Gir god tilvekst og slakteklasee. Gir døtre med moregensksper omtrent som snittet.

Totalpris:

0 kr eks. MVA

Er du medlem? Logg inn og se din medlemspris.

Sterke egenskaper

Kjøtt

Kalving

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
95
Lav
Høy
Vekt 365 dager
102
Lav
Høy
Vekt 200 dager
101
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
102
Lav
Høy
Slaktevekt
107
Lav
Høy
Slakteklasse
114
Lav
Høy
Fettgruppe
101
Høy
Lav