72091 Farmann av Dovre

72091 Farmann av Dovre

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
93
Lav
Høy
Vekt 365 dager
107
Lav
Høy
Vekt 200 dager
104
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
99
Lav
Høy
Slaktevekt
94
Lav
Høy
Slakteklasse
104
Lav
Høy
Fettgruppe
125
Høy
Lav