70080 Express av Oppegård

70080 Express av Oppegård

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
102
Lav
Høy
Vekt 365 dager
101
Lav
Høy
Vekt 200 dager
98
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
112
Lav
Høy
Slaktevekt
100
Lav
Høy
Slakteklasse
109
Lav
Høy
Fettgruppe
104
Høy
Lav