74029 Horgen Erie

74029 Horgen Erie

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
104
Lav
Høy
Vekt 365 dager
104
Lav
Høy
Vekt 200 dager
107
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
103
Lav
Høy
Slaktevekt
99
Lav
Høy
Slakteklasse
108
Lav
Høy
Fettgruppe
90
Høy
Lav