72216 Lex Luthor PP av Søstuen

Kjøttfe / Limousin - Bruksokse

Ny!
72216 Lex Luthor PP av Søstuen

Produkter

Kommentar:

Homozygot kollet okse som gir lette kalvinger. Oksen avler høy tilvekst og slakteklasse. Anbefalt på NRF ku.

Totalpris:

0 kr eks. MVA

Er du medlem? Logg inn og se din medlemspris.

Sterke egenskaper

Kjøtt

Kalving

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
84
Lav
Høy
Vekt 365 dager
108
Lav
Høy
Vekt 200 dager
106
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
94
Lav
Høy
Slaktevekt
112
Lav
Høy
Slakteklasse
114
Lav
Høy
Fettgruppe
120
Høy
Lav