70131 IVAN av Stang

Kjøttfe / Charolais - Bruksokse

70131 IVAN av Stang

Produkter

Kommentar:

Produksjonsokse! Gjennomsnittlige tall for kalving og meget gode produksjons- egenskaper. Anbefalt på NRF ku.

Totalpris:

0 kr eks. MVA

Er du medlem? Logg inn og se din medlemspris.

Sterke egenskaper

Kjøtt

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
102
Lav
Høy
Vekt 365 dager
121
Lav
Høy
Vekt 200 dager
116
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
77
Lav
Høy
Slaktevekt
123
Lav
Høy
Slakteklasse
116
Lav
Høy
Fettgruppe
112
Høy
Lav