27160 VJ Laster

Importert Bruksokse / Jersey

11
Last ned PDF
27160 VJ Laster

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
101
Hastighet
92
Lynne
98
Fruktbarhet døtre
118
Bein
115
Jur
105
Kroppsdybde
80
Grunn
Dyp
Krysshøyde
97
Lav
Høy
Kryssretning
89
Vipp
Hellende
Kalvingsvansker far til kalv
106
Kalvingsvansker far til ku
104
Dødfødsler far til kalv
118
Dødfødsler far til ku
102
Andre sykdommer
112
Klauvhelse
119