27040 VJ Buster

-17
27040 VJ Buster

Produkter

Sterke egenskaper

Hastighet

Lynne

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
93
Hastighet
105
Lynne
118
Fruktbarhet døtre
84
Bein
97
Jur
80
Kroppsdybde
106
Grunn
Dyp
Krysshøyde
101
Lav
Høy
Kryssretning
105
Vipp
Hellende
Kalvingsvansker far til kalv
102
Kalvingsvansker far til ku
103
Dødfødsler far til kalv
104
Dødfødsler far til ku
107
Andre sykdommer
94
Klauvhelse
106