27035 DJ Zuma

6
27035 DJ Zuma

Produkter

Sterke egenskaper

Lynne

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
98
Hastighet
82
Lynne
110
Fruktbarhet døtre
111
Bein
111
Jur
105
Kroppsdybde
83
Grunn
Dyp
Krysshøyde
91
Lav
Høy
Kryssretning
107
Vipp
Hellende
Kalvingsvansker far til kalv
104
Kalvingsvansker far til ku
103
Dødfødsler far til kalv
90
Dødfødsler far til ku
99
Andre sykdommer
98
Klauvhelse
106