27033 DJ Imun

-10
27033 DJ Imun

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
93
Hastighet
82
Lynne
86
Fruktbarhet døtre
110
Bein
88
Jur
87
Kroppsdybde
100
Grunn
Dyp
Krysshøyde
103
Lav
Høy
Kryssretning
110
Vipp
Hellende
Kalvingsvansker far til kalv
86
Kalvingsvansker far til ku
100
Dødfødsler far til kalv
85
Dødfødsler far til ku
101
Andre sykdommer
103
Klauvhelse
96