27049 DJ Bindy

-1
27049 DJ Bindy

Produkter

Sterke egenskaper

Lynne

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
100
Hastighet
79
Lynne
116
Fruktbarhet døtre
99
Bein
110
Jur
78
Kroppsdybde
85
Grunn
Dyp
Krysshøyde
97
Lav
Høy
Kryssretning
89
Vipp
Hellende
Kalvingsvansker far til kalv
105
Kalvingsvansker far til ku
95
Dødfødsler far til kalv
98
Dødfødsler far til ku
87
Andre sykdommer
94
Klauvhelse
127