30300 VH Seo PRC

Importerte melkeraser / Holstein

33
30300 VH Seo PRC

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
125
Hastighet
102
Lynne
107
Fruktbarhet døtre
101
Andre sykdommer
100
Bein
108
Klauvhelse
116
Jur
121
Kalvingsvansker far til ku
105
Kalvingsvansker far til kalv
108