30250 VH Monty P

20
30250 VH Monty P

Produkter

Sterke egenskaper

Hastighet

Lynne

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
117
Hastighet
105
Lynne
122
Fruktbarhet døtre
91
Andre sykdommer
103
Bein
98
Klauvhelse
96
Jur
121
Dødfødsler far til ku
94
Dødfødsler far til kalv
107
Kalvingsvansker far til ku
100
Kalvingsvansker far til kalv
100
Kryssretning
100
Vipp
Hellende
Krysshøyde
113
Lav
Høy
Kroppsdybde
107
Grunn
Dyp