30039 D Palm

-3
30039 D Palm

Produkter

Sterke egenskaper

Lynne

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
107
Hastighet
91
Lynne
109
Fruktbarhet døtre
86
Andre sykdommer
91
Bein
94
Klauvhelse
102
Jur
98
Dødfødsler far til ku
101
Dødfødsler far til kalv
86
Kalvingsvansker far til ku
100
Kalvingsvansker far til kalv
89
Kryssretning
112
Vipp
Hellende
Krysshøyde
100
Lav
Høy
Kroppsdybde
110
Grunn
Dyp