30044 D Ole

-10
30044 D Ole

Produkter

Sterke egenskaper

Hastighet

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
100
Hastighet
105
Lynne
102
Fruktbarhet døtre
86
Andre sykdommer
98
Bein
101
Klauvhelse
109
Jur
97
Dødfødsler far til ku
81
Dødfødsler far til kalv
101
Kalvingsvansker far til ku
90
Kalvingsvansker far til kalv
98
Kryssretning
113
Vipp
Hellende
Krysshøyde
108
Lav
Høy
Kroppsdybde
114
Grunn
Dyp