Resultat fra undersøkelse om egne beholdere

Lesetid: ca 1 min

I forbindelse med at Geno over tid har sett en markant økning i antall private sædbeholdere ute blant produsenter, sendte Geno, sammen med TYR og TINE, ut en undersøkelse til alle produsenter før jul.

Undersøkelsen hadde som mål å definere omfang av gruppen, hvor mange som vurderte egne beholdere og hvorfor. Vi ønsket også å vite mer om hvorfor noen produsenter ikke ønsker eller vurderer egen sædbeholder. Dette for å lære mer om hvilke produkter og tjenester som er viktige å tilby de forskjellige segmentene fremover.

Kontroll på egne doser

Av over 7000 spurte var det over 1600 som svarte.

Svarene ga tydelig tilbakemelding om at grunnen til å anskaffe egen beholder sjeldent skyltes feil i beholder og utvalg hos inseminør, og nesten aldri relasjon mellom produsent og inseminør.

Hovedfunnene i undersøkelsen er at de som enten har eller vurderer egen sædbeholder ofte ønsker dette fordi de er opptatt av å ha kontroll på egne doser, de ønsker å ha genetikken de ønsker tilgjengelig når de trenger den, eller de har andre behov som de mener best løses med egen beholder.

Svarene ga også tydelig tilbakemelding om at grunnen til å anskaffe egen beholder sjeldent skyltes feil i beholder og utvalg hos inseminør, og nesten aldri relasjon mellom produsent og inseminør. Av de som svarte at de ikke ønsket egen beholder var hovedgrunnen at de var fornøyde med tjenesten de fikk i dag og den jobben som semintekniker eller veterinær utførte.

Pakketilbud

Videre kom det frem at de som hadde, eller vurderte egen beholder, var interesserte i et pakketilbud fra Geno, samt at deres foretrukne måte å få distribuert sæd og nitrogen på enten var på sædruta til Geno, eller å få dette levert direkte på gården.

Denne informasjonen benyttes nå i et videre arbeid, i samhandling med TINE og TYR, for å se på muligheter for å levere nye og spennende løsninger for våre produsenter i fremtiden.

Kjøp av beholder og flytende nitrogen