Påminnelse om registrering av trang og vinklet cervix - registrering i DHP

Lesetid: ca 2 min

Deponering i cervix skal fortsatt rapporteres med koder i enten Dyrehelseportalen eller Sanimalis/Profvet. 

Geno driver for tiden med en kartlegging av deponeringsproblemer ved inseminering av kviger. Da Geno ikke lenger benytter seg av Geno Rapport som rapporteringsverktøy for veterinærer, ønsker vi å minne om at deponering i cervix fortsatt skal rapporteres med koder i enten DHP eller Sanimalis/Profvet.

Geno mottar jevnlig henvendelser fra inseminører om kviger som er vanskelige å inseminere på grunn av trang eller vinklet cervix. Inseminører med lang erfaring og godt resultat opplever også slike problemer.

Kartlegge omfanget

For å kartlegge omfanget av deponeringsproblemer ved inseminering av kviger, har Geno startet opp et prosjekt for å:

  • Undersøke hvor ofte kviger insemineres med deponering i cervix som følge av vanskelig anatomi
  • Undersøke ikke-omløpsprosent ved deponering i cervix hos kviger
  • Undersøke om det er genetiske forhold som kan disponere for den anatomiske utformingen av cervix

Deler av prosjektet er et samarbeid med studenter ved NMBU Veterinærhøgskolen.

Koder for registrering

Det har derfor blitt opprettet to koder som skal benyttes ved deponering i cervix hos kviger. Disse kodene skal registreres i feltet «Kode» i rapporteringsverktøyet:

  • 58 – Deponering i cervix pga. trang cervix
  • 59 – Deponering i cervix pga. bøyd/vinklet cervix

Her finner dere kodefeltet for rapportering via Dyrehelseportalen:

Rapportering_DHP.png

Her finner dere kodefeltet for rapportering med Profvet eller Sanimalis:

Rapportering_Profvet, Sanimalis.png

Takk for at dere rapporterer

Vi takker for de registreringene som har kommet inn så langt og ønsker å minne om at det er viktig at alle inseminører rapporter disse kodene hver gang en må deponere i cervix grunnet trang eller vinklet cervix på kviger. Kodingen av slike inseminasjoner skal pågå en god stund fremover, og vi ber om at alle fortsetter å rapportere disse kodene, frem til annen beskjed blir gitt.

Tilbake til Nytt for veterinærer og seminteknikere.