Nytt fra TYR

Lesetid: ca 2 min

Her kommer siste nytt fra TYR angående oksekatalog, ungokser, eliteokser, importokser og kjønnsseparert sæd av kjøttfe.

Nytt tidspunkt for utsending av TYR sin oksekatalog og endret regime for utsending av ungoksesæd er noe av det du finner informasjon om her.

Oksekatalogen

Tidligere år har denne kommet ut i papirversjon og på TYR sin nettside i midten av desember. Fra 2021 vil denne bli tilgjengelig på nettsiden i midten av januar og kommer ut som papirversjon i slutten av januar. Oksekatalogen på nett vil oppdateres hver 2. måned med nye avlsverdier.

Ungokser

Årets nye ungokser vil bli tilgjengelige for bestilling fra 1. desember i nettbutikken. Dosene vil bli satt ut i dunkene etter hvert som det blir tomt for de ungoksene som står der nå. Det vil derfor være varierende hvor og når i landet de ulike ungoksene blir tilgjengelige i dunk. Vi har innført denne ordningen som et tiltak for å unngå svinn. Nå kaster vi ikke ungoksedoser som står på dunkene, men fyller på med nye etter hvert som det blir plass til dem. Det lages en oversikt over ungokser som printes og sendes ut på sædruta. Samme oversikt publiseres på nett.

Årets ungokser av rasen Angus testes for drektighet. De to nye oksene som vil komme på markedet nå i vinter, er på test ute i felt. Det insemineres med oksene fra oktober og utføres drektighetskontroller for å sikre at vi unngår samme feil som det er på 74085 Nanook av Høystad.

Eliteokser og importokser

Eliteokseuttaket blir gjort i november, og blir offentliggjort i starten av desember etter avlsverdiberegning. De gjøres tilgjengelige for bestilling i nettbutikken i midten av desember.

Importoksene har litt ulike statuser ettersom rase. Vi kommer til å legge importoksene tilgjengelige i nettbutikken ettersom alle okser i en rase er klare. De første legges ut i desember.

Kjønnsseparet semin på kjøttfe

Det kommer ingen nye okser med kjønnsseparerte hanndyrceller det kommende året. Følgende okser er tilgjengelige:

  • 74086 Nero Weeton av Haukabø
  • 74087 Napolion av Bognes
  • 70195 Milo av Langmo

Det kommer én ny okse med kjønnsseparerte hunndyrceller. Følgende okser er tilgjengelige:

  • 73133 Nixon PP av Ødegården
  • 72271 Oxe av Utgårdstrøen - NY

 

Les mer om kjøttfe på TYR sin nettside.

Tilbake til Nytt for veterinærer og seminteknikere.