Minner om gjeldende råd i forbindelse med Korona

Lesetid: ca 1 min

Som tidligere ber Geno inseminerende personell om å forholde seg til Folkehelseinstituttets anbefalinger. Så lenge du ikke har vært i kontakt med Koronavirus-smittede personer, og ikke viser tegn til symptomer på sykdom, kan du arbeide som normalt.

Dersom du er pålagt karantene av helsemyndighetene, følg dette.

Et primært mål er å hindre og forsinke smittespredningen slik at flest mulig holder seg friske og beredskapen kan opprettholdes.

Mennesker og dyr

Med unntak av mink i utlandet er viruset ikke registret hos husdyr eller kjæledyr.

Mattilsynet opplyser at koronaviruset (SARS-CoV-2) først og fremst er et folkehelseproblem, ikke et dyrehelseproblem. Inntil videre anbefales det likevel at personer smittet med koronavirus, av føre-var-hensyn, begrenser sin kontakt med matproduserende dyr. Inseminerende personell bør være årvåkne og følge generelle smittehygieniske tiltak.

Ta forholdsregler

Geno oppfordrer til at inseminerende personell fortsatt tar nødvendige forholdsregler i arbeidshverdagen for å unngå smitte mellom mennesker.

 • Be bonden om å tilrette for at du kan inseminere uten assistanse for å unngå behovet for kontakt
 • Det kan insemineres på bruk med personer i karantene, men unngå kontakt med personer som er i karantene
 • Vær ekstra påpasselig med hygiene før og etter hvert besøk
  • Nøye såpevask av hender, tørk og sprit av (Antibac)
  • Unngå all fysisk kontakt
  • Følg produsentens smittevernrutiner nøye
  • Respekter smittesluser
 • Reduser kontakt med kolleger til et minimum for å unngå at flere blir syke på samme tid
 • Utenlandsreiser frarådes; følg myndighetens anbefalinger

Her finner du Geno sine råd til produsenter om koronaberedskap som PDF

 

Tilbake til Nytt for veterinærer og seminteknikere.