1. juni ble det innført lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Foreslå kandidater til TINEs dyrevelferdspris 2024

Nå kan dere nominere kandidater til TINEs dyrevelferdspris 2024. Prisen skal bidra til at dyrevelferd får positiv oppmerksomhet. TINE håper å få inn kandidater fra hele landet.

Kalv som ligger i en blomstereng.
Alle innkomne forslag vurderes av en fagjury som til slutt kårer en vinner. Foto: Eva Husaas.

Dyrevelferdsprisen tildeles en produsent/driftsenhet som utmerker seg med særlig god dyrevelferd, og som gjennom drifta på gården og holdninger og atferd bidrar til å styrke tilliten til TINE og norsk melk.

Nominer kandidater

Dere som er ute hos produsenter og inseminerer vil ha et godt grunnlag for å kunne nominere gode kandidater til denne prisen. Meld de inn via dette nominasjonsskjemaet.

Nominasjon til dyrevelferdsprisen 2024 er åpen til 31. mars. Alle innkomne forslag vurderes av en fagjury som til slutt kårer en vinner. 

Les mer om TINEs dyrevelferdspris på TINE sine medlemssider.