P4Gold – progesterontest

Lesetid: ca 2 min

Det er dyrt å inseminere på feil tidspunkt. Med P4Gold kan denne kostnaden reduseres.

Hvordan bruke P4Gold v/veterinær Anne Hege Hunskaar Tajet

P4Gold gjør at du lettere kan skille brunst og mellombrunst og finne ut om kua som er drektig, «løper på kalven» eller har kasta og er brunstig igjen.

 

P4Gold tester progesteronnivået i melka til den enkelte ku. Testsvaret er klart etter 10 minutter. Pakken inneholder engangspipetter, testvæske, prøveglass og progesteronstiks og testen kan enkelt utføres av produsenten selv.

Følg bruksanvisning nøye, og les av resultatet etter 10 minutter.

p4 Gold 3-550.jpg

På stiksen er det to linjer, kontroll-linje og testlinje.

p4 Gold stiks med kontroll-linje og testlinje

Er kontroll-linjen svak og testlinjen sterk, er progesteronnivået lavt og kua kan være i nærheten av brunst. Testen gir ikke informasjon om riktig inseminasjonstidspunkt.

Er begge linjer like kraftige, er progesteronnivået middels, og kua er antakelig på vei ut av eller inn i brunst. Ta en ny test i morgen om kua ikke viser tydeligere tegn da.

Er test-linjen sterk og kontroll-linjen svak, er progesteronnivået høyt, og kua er ikke i brunst. Kua har høyt progesteronnivå om den er mellom to brunster eller drektig.

Progesteronnivå en god indikator

Progesteronnivået i melka er en god indikator både for brunst, midtsyklus og drektighet. Men det er et par andre muligheter. Lavt progesteron kan også bety at kua ikke er i syklus eller har eggstokkcyster, så om brunsttegn mangler, kan P4Gold bidra til å plukke ut dyr som bør undersøkes av veterinær. Er progesteronnivået høyt og kua er i negativ energibalanse, kan det være mulighet for at kua står med et vedvarende (persisterende) gult legeme på en eggstokk, så testen er ikke egnet som drektighetskontroll.

Vær oppmerksom på at avlesningsfeltet kan bli uleselig dersom du ikke er nøyaktig med antall dråper melk og testvæske. Følg derfor bruksanvisningen nøye.

P4Gold er en hurtigtest og enkelte feil må forventes. Dersom du opplever dette, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med Geno.

Du kan også lese mer om P4Gold på leverandørens nettside her