P4-Rapid – Brunstindikator

Lesetid: ca 2 min

Det er dyrt å inseminere på feil tidspunkt. Med P4 Rapid kan denne kostnaden reduseres.

P4 Rapid hjelper bonden å fastslå om kua er i nærheten av brunst eller ikke. Svaret er klart etter bare 5 minutter.

 

Lavt progesteronnivå – dyret er i nærheten av brunst

P4 Rapid tester progesteronnivået i melka til den enkelte ku. Pakken inneholder engangspipetter, prøveglass og progesteronstiks og testen kan enkelt utføres av produsenten selv. Dette gjøres ved å plassere progesteronstiksen i prøveglasset med melk, og resultatet leses av etter 5 minutter. Den øverste streken er en referansestrek og den nederste er teststreken.

Dersom stiksen viser to like blå streker, er progesteronnivået lavt og det er sannsynlig at kua er i forbrunst (1-3 dager før brunst), i brunst eller opp til 4-5 dager etter brunst. Testen gir ingen informasjon om riktig inseminasjonstidspunkt.

Lavt progesteron kan også bety at kua ikke er i syklus, har eggstokkcyster eller andre abnormiteter på eggstokkene som kan undersøkes av veterinær.

Høyt progesteronnivå = ikke brunst

Dersom stiksen bare viser én tydelig blå referansestrek, eller en tydelig referansestrek og en lysere blå teststrek, er progesteronnivået høyt og kua er ikke i eller i nærheten av brunst. Høyt progesteronnivå kan også bety at kua er drektig. Men det er viktig å være klar over at testen ikke kan brukes som en drektighetstest, da høyt progesteronnivå er normalt både under drektighet og i deler av brunstsyklus.

Bruksområder

P4 Rapid kan ikke erstatte vanlig brunstobservasjon, men vil være til god hjelp for å kunne utelukke brunst ved usikre brunsttegn. Eksempelvis vil det kunne være vanskelig å avgjøre om ei ku er i mellombrunst eller normal brunst, og en slik test vil være til god hjelp i denne vurderingen. Testen vil også være til god hjelp dersom ei ku viser tegn til omløp. Dersom testen viser to streker er det sannsynligvis et omløp. Vises derimot kun en strek er det mulig at kua er drektig.

P4 Rapid er en hurtigtest og enkelte feil må forventes. Dersom du opplever dette, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med Geno