Feil i oksekatalogen 1-2022

Limousin-oksen 72216 Lex Luthor PP av Søstuen står oppført både som anbefalt eliteokse og anbefalt bruksokse i den trykte oksekatalogen. Oksen er en eliteokse.

Limousin-oksen 72216 Lex Luthor PP av Søstuen er en anbefalt eliteokse for melkeku. Foto: Jan Arve Kristiansen

Prisen som står oppført er riktig og opplysningene om oksen ellers er korrekte begge steder.

PDF-versjonen av papirkatalogen er korrigert. På denne siden finner du PDF-versjoner av oksekatalogene.

Oksen står riktig oppført som eliteokse i listen over anbefalte kjøttfeokser for melkeku i nettbutikken.