Veterinær innen reproduksjon

Lesetid: ca 0 min

Søknadsfrist 10. januar 2021. Vi tilbyr en jobb med et stort nasjonalt og internasjonalt fagmiljø med gode muligheter for å utvikle egen kompetanse.

Arbeidsoppgaver:

 • Fagansvar for semintjenesten 
 • Kurs, fagmøter og rådgiving innen reproduksjon
 • Aktivt bruk og support av ulike verktøy i fruktbarhetsarbeidet
 • Kurs innen semin og drektighetskontroll  
 • Samarbeid med Tine Rådgiving og Helsetjenesten for Storfe
 • Formidling i Buskap

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Praksiserfaring med storfe, fortrinnsvis med inseminasjon
 • Erfaring med fruktbarhetsrådgivning og helsetjenestearbeid
 • God kompetanse på drektighetskontroll og seksuell helsekontroll
 • God formidlingsevne både skriftlig og muntlig
 • Gode engelskkunnskaper 
 • Gode evner til samarbeid og relasjonsbygging

Det må påberegnes noe reisevirksomhet i stillingen.

Kontorsted: Hamar, Trøndelag eller Klepp.

Se hele utlysningen og søk på stillingen her.