Semintekniker i Alta

Geno SA har ledig stilling som semintekniker i Alta i Troms og Finnmark fylke. Søknadsfrist er 27. mars 2023.

Foto: Jens Haugen

Hovedoppgaven i en seminteknikerstilling består i inseminering av storfe. Vi vektlegger også evnen til å yte god service og til å drive aktivt salg av semin, andre produkter og tjenester overfor våre medlemmer.

Kvalifikasjoner 

Vi ser etter deg som:

  • Har utdanning og/eller praksis innen husdyrbruk, men dette er ikke et krav
  • Er løsningsorientert og fleksibel ovenfor sine kollegaer når det kommer til vakter generelt og under ferieavvikling, sykdom og inseminasjon i helger og på andre helligdager
  • Har bosted sentralt i området det skal insemineres i
  • Har førerkort klasse B

Den nyansatte seminteknikeren vil inngå i en turnusordning med andre seminteknikere og veterinær i området, og vil også måtte vikariere ved ferieavvikling og kunne stille på kort varsel ved sykdom.

Opplæring

Den som ansettes må gå et fire ukers kurs. Oppstart er umiddelbart etter gjennomført og bestått kurs.

Om arbeidsgiver

Geno SA er et samvirkeforetak som driver avls- og seminvirksomhet. Geno er eid av 7 700 norske storfebønder. Vi har 240 ansatte og en årlig omsetning på 400 millioner kroner. Geno driver avlsarbeid på mjølkekurasen Norsk Rødt Fe (NRF), og avlsprogrammet er basert på forskning og utviklingen innen avl, genetikk og reproduksjonsteknologi. Siden 2018 har vi produsert NRF-embryo som avlstiltak. Geno eksporterer også semin, i all hovedsak NRF, til mer enn 30 land. Geno sitt hovedkontor ligger sentralt i Hamar, samlokalisert med Norsvin og TYR, og Geno sin avlsstasjon ligger på Store Ree i Stange, ca. 16 km sør for Hamar sentrum.

Ta kontakt

Nærmere opplysninger kan fås hos Geno SA v/Kristin Mengshoel, på telefon 95445784.

Søknadsfrist: 27. mars 2023.