Leder Produksjon i Geno

Lesetid: ca 0 min

Leder Produksjon skal lede produksjonens tre laboratorier. Laboratorievirksomheten består av tre områder; et konvensjonelt laboratorie, et laboratorie for kjønnsseparert sæd (produktet RedX) og embryolab. Søknadsfrist snarest.

Stillingen skal sørge for en effektiv utnyttelse av laboratorienes kapasitet, ressurser og utstyr, og samkjøre forhold knyttet til innkjøp, vedlikehold og service.

Produksjon (laboratorievirksomheten) ligger organisert under avdelingen Forsyningskjede. Avdelingen består i dag av totalt ca. 40 medarbeidere, hvorav ca 15 personer er medarbeidere i Produksjon. 


Les mer om stillingen og søk her.