Leder forsyningskjede i Geno

Lesetid: ca 0 min

Leder Forsyningskjede skal lede og bygge en sterk verdikjede fra produksjon til kunde, samt sikre kvalitet og leveransedyktighet gjennom verdikjeden. Søknadsfrist snarest.

En samlet verdikjede er viktig for å støtte fremtidens produksjon.  Stillingen skal ta ansvar for å styre opp nye prosesser i forsyningskjeden, samt få styrket organisasjonen med kompetanse på ledelse og styring, produksjonsplanlegging, logistikk, innkjøp og lagerstyring. Arbeidsstrømmene i ny strategi og organisering vil også bidra til å styre opp nye prosesser i forsyningskjeden framover. 

Forsyningskjede som avdeling består av Produksjon (laboratorievirksomheten), Logistikk (vareflyt), samt Dyreflyt (fra kalveinnkjøp til seleksjon og avgang av dyr). Denne enheten består i dag av totalt ca. 40 medarbeidere. 

Les mer om stillingen og søk her.