Spørsmål og svar – inseminering og sykebesøk veterinær

Lesetid: ca 1 min

Geno innførte fra 1.november nytt system for registrering av veterinær inseminasjon. Her er noen spørsmål og svar som har dukket opp i forbindelse med dette.

– Merkjøring for inseminering

Geno skal som tidligere kun dekke merkjøring for inseminering. Dette ble tidligere beregnet ved et såkalt sonesystem, som baserte seg på et snitt kjørte km per inseminering.

Det nye systemet tillater oss å refundere de eksakt kjørte km som en veterinær har i forbindelse med merkjøring for inseminering.

Geno har i samarbeid med Landbruksdirektoratet og DNV, de siste to årene utviklet den nye løsningen i Dyrehelseportalen.

– Hvorfor skal Geno kun dekke merkjøring for inseminering?

Geno får statstilskudd for at det skal være lik pris for inseminering over hele landet. Dette er regulert av «Forskrift om tilskudd til utjevning av kostnadene ved forsendelse av sæd og inseminering av storfe og svin».

I prinsippet skal ikke seminfellesskapet dekke kjøring ved sykebesøk, med unntak av inseminsering sammen med sykdomskodene nevnt nedenfor. 

– Hva betyr dette for meg som produsent?

Det vil si at ved inseminering, betaler du som produsent kr 375,- for veterinærinsemineringen som tidligere.

Geno har lagt til rette for at inseminering i kombinasjon med følgende fruktbarhetsrelaterte sykdomsbesøk og regulær avhorning kan dekkes av Geno eller faktureres av veterinær.

Sykdomskodene som går innunder ordningen er:

331 – Anøstrus

332 – Brunstsynkronisering

333 – Bør-, skjede- og egglederbetennelse

334 – Eggstokkcyster

340 – Stille brunst

341 – Symptomløs omløping

344 – Indusert abort

780 – Regulær avhorning

Ved besøk hvor det er både inseminering og sykebesøk, eksempelvis jurbetennelse, fakturer veterinæren deg som produsent for kjørekostnader og behandling, slik det i prinsippet har vært tidligere.

Les også nyhetssak om dette her

Les om Datasikkerhet og personvern hos Dyrehelseportalen her

Se video v/Knut Ingolf Dragset (veterinær, Geno):

En video om rapportering i DHP v/knut Ingolf Dragset

Se filmen på Youtube